Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ Hakkında

11.12.2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete?de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ Metni yayımlanmıştır. Tebliğ metni yazımız ekinde gönderilmektedir.

Yeni yayımlanan Tebliğ ile bu Tebliğin yayımı ile yürürlükten kaldırılan, 22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ arasındaki farklara yönelik çalışma Birliğimiz tarafından yapılmakta olup, ayrıca tarafınıza gönderilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Tebliğ metni için tıklayınız17.12.2015    Okunma :868
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85