Hekimlerin 01.01.2016 Tarihinden İtibaren E-reçetelerde Güvenlikli Elektronik İmza Kullanımı Zorunluluğu Hakkında

27.07.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun www.sgk.gov.tr adresli web sayfasında yayınlanan duyuruda:

"E-reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihinde başlanıldığı, 15.01.2013 tarihi itibariyle de zorunlu olduğu;

Kurum tarafından bedelleri karşılanan tüm reçetelerin ancak % 85'inin e-reçete olarak düzenlendiği; ancak bir kısım sağlık hizmeti sunucularının MEDULA-Eczane sisteminin düzenli çalışmasına rağmen e-reçete üretmediklerinin tespit edildiği; konu hakkında gerekli çalışmalar yapıldığı;

E-reçete uygulaması ile ilgili Kurum web servislerinde yayımlanan tüm duyuruların geçerli olduğu; elektronik ortamda yazılan reçetelerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında, ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanması gerektiği;

E-reçete sisteminin "Güvenlikli Elektronik İmza" uygulamasına açık olduğu ve bir kısım sağlık hizmeti sunucuları tarafından da aktif olarak kullanıldığı; halen hekimler tarafından "SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ" alınarak devam eden e-reçete düzenlenmesinde 01.01.2016 tarihinde "Güvenlikli Elektronik İmza" uygulamasına zorunlu olarak geçileceği;

Kurum mevzuatı doğrultusunda e-reçete olarak düzenlenmesi mümkün olan tüm reçetelerin aynı zamanda "Güvenlikli Elektronik İmza" ile de imzalanmış olması halinde bedellerinin karşılanması mümkün olabileceği" belirtilmektedir.

Duyuru metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Duyuru metni için tıklayınız.30.07.2015    Okunma :835
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85