Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete?de ?Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik? yayımlanmıştır.

Yapılan Yönetmelik değişikliği ile aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1 ? 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?c) 1/1/2019 tarihinden sonra firmalarda ürün tanıtım elemanı unvanı ile çalışmaya başlayanlar en az lise mezunu olmak kaydıyla ve yapılacak sınavda başarılı olduklarını gösterir belge ile yeterlilik belgesi başvurusunda bulunabilirler.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a) bendi 1/1/2019tarihinde?

MADDE 3 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Yönetmelik metni için tıklayınız.09.01.2015    Okunma :1476
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85