30.08.2014 Tarih Ve 29104 Sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 30.08.2014 tarih ve 29104 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin;
a) 2, 3, 21 inci maddeleri 18/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 25/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 7 nci maddesi 1/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 8 inci maddenin (a) bendi 1/9/2014 tarihinde,
d) 33 üncü maddesi 1/10/2014 tarihinde,
e) 9 ila 20 nci maddesi ile 32 nci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
f ) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

Tebliğ metni ve karşılaştırmalı liste ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 
BATMAN ECZACI ODASI

Teblig metni icin tiklayiniz.

Karsilastirmali liste icin tiklayiniz.11.09.2014    Okunma :1340
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85