Aynı Etken Maddeye Sahip İlaçların Farklı Farmasötik Dozlarının Medula Eczane Sisteminde Eşdeğer Gözükmesi hk.

Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından, aynı etken maddeye/madde kombinasyonuna sahip ilaçların farklı farmasötik dozlarının Medula sisteminde eşdeğer olarak görünmesinin hasta ve eczacı mağduriyetine neden olduğu bildirilmiş ve konu bir örnekle açıklanmış olup,

Perindopril etken maddesinin 5 mg?lık formu ile 4mg?lık formunun eşdeğer olarak verilmesinin halk sağlığı ve reçeteyi karşılayan eczane açısından değerlendirilmesi talep edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu?na resmi yazı yazılmış olup, gelen cevabi yazı ile,

Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin türleri, miktarları ve kullanım süreleri ile ödeme usul ve esaslarının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 63. maddesi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonunca belirlendiği,

Bu belirlemelerde eşdeğer grupları oluşturulurken de eczacı tarafından birbirinin yerine ikame edilmesinde tıbbi sakınca bulunmaması durumunun gözetildiği ve mevcut uygulamalardan da bilindiği üzere, gerekli görüldüğünde özel uyarıların Medula Eczane Provizyon Sistemi veya Kurumun resmi web sitesinden yapıldığı,

Söz konusu ilaç grubuna ilişkin yapılan araştırmalar ile ulaşılan literatürlerde, perindopril etken maddesinin farklı tuzlarının tedavi edici dozlarının perindopril arginin için 5-10 mg/gün, perindopril tertbütilamin için 4-8 mg/gün olduğunun belirlenmiş olması sebebi ile söz konusu eşdeğer ilaç gruplarında yer alan ilaçların birbirinin yerine ikamesinin hasta ve reçeteyi karşılayan eczane açısından sıkıntı oluşturmadığı bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

 

Kurumdan gelen yazi icin tiklayiniz.12.08.2014    Okunma :1431
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85