SAĞLIK BEYANLI ALDATICI ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DUYURU HAKKINDA

Yanıltıcı sağlık beyanları ile halkın yanlış bilgilendirilmesi, Türk Eczacıları Birliği olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu olup, Merkez Heyetimiz çeşitli tarihlerde basın organlarına konu ile ilgili olarak çok sayıda demeç vermiştir.

T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, www.titck.gov.tr adresinde yayımladığı açıklama ile, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmektedir.

Duyuruda,

Son zamanlarda ulusal ve yerel yayın yapan TV ve radyo kanallarında, yazılı ve görsel medyada, internet sitelerinde ve diğer birçok mecrada özellikle gıda takviyeleri ve bitkisel ürünler başta olmak üzere pek çok ürün grubunun sağlık beyanı ile (kansere karşı etkili, damar tıkanıklığına son veren mucize ürün, cinsel fonksiyon bozukluğuna son, mucize zayıflatıcı ürün vb.) tanıtım ve satışının yapıldığından ve tüketiciyi yanıltıcı şekilde sağlık beyanıyla tanıtımı ve satışı yapılan bu ürünlerin vatandaşlarımız tarafından alındığı, kullanıldığı ve bu nedenle vatandaşlarımızın sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına maruz kaldığından bahsedilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından sağlık beyanı,? insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler? olarak tanımlanmakta olup, halkı yanıltıcı beyanlarla yapılan tanıtım ve satışların kamu sağlığını tehdit eden yönü sebebiyle Kurumun her türlü platformda yoğun gayret sarf ettiği belirtilmektedir.

Mevzuata aykırı sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik uygulanan yaptırımların arttırılması amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" a bu konuyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.  İlgili Kanun'da "Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır." hükmü ile "Müstahzar (ilaç) olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yanıltıcı sağlık beyanlarıyla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından kamuoyuna yapılan açıklama, yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinize sunulur.
 
BATMAN ECZACI ODASI 


Kamuoyu açıklaması için tıklayınız.        Word

 
 25.03.2014    Okunma :1417
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85