JURNİSTA 4 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET ADLI İLACIN KIRMIZI REÇETEYLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 28.01.2014 tarihli, 2014/4 sayılı Genelge ile,

29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Bakanlık Genelgesi ile uyuşturucu madde ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulamasının başlatıldığı;

Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan ?Jurnista 4 mg Uzatılmış Salımlı Tablet? adlı ilacın ?Hidromorfon HCL? adlı kontrole tabi maddeyi içermesi nedeniyle ?Kırmızı Reçeteyle Verilebilecek İlaçlar? kapsamına alındığı;

Söz konusu ilacın ?Kırmızı reçete? ile verilmesi gerektiği ve 1 kırmızı reçeteye 28 günlük süre için en fazla 1 (Bir) kutu reçete edilebileceği belirtilmektedir.

Bakanlık yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI


2014/4 sayılı Genelge için tıklayınız.

 


13.02.2014    Okunma :1560
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85