AGOMELATİN İÇEREN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 24.12.2013 tarihli ve 1134161 sayılı yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği;

Bu doğrultuda "agomelatin" içeren ürünlerin güvenli kullanımı hakkında yeni önerileri iletmek, ciddi hepatik advers reaksiyon bildirimlerinin daha fazla arması nedeniyle karaciğer fonksiyonunun takibinin önemini hatırlatmak ve yaşlı hastalarda (≥75 yaş) kullanılmaması gerekliliğini belirtmek amacıyla ilgili Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun resmi internet sayfamız üzerinden duyurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu ekte yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI


Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.09.01.2014    Okunma :1556
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85