2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Bilindiği üzere, 2013 Yılı SGK Sözleşme Formlarının eczacı odalarına gönderimine başlanmış olup, üyelerinizin, Odanızdan temin edeceği sözleşme formu ile, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatına başvurarak sözleşme yenileme işlemini tamamlaması gerekmektedir. 

 
Protokolün 7.12 ve 7.13 Maddeleri gereğince, 
 
7.12. Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;
 
- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),
- Ruhsat fotokopisi,
- İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (yeni açılan eczaneler hariçtir), 
- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli ?Sözleşmeye Engel Yoktur? belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
 
7.13. Sözleşmenin yenilenmesi halinde;
 
- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form,
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli ?Sözleşmeye Engel Yoktur? belgesi,
 
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
 
2012 Yılında SGK ile sözleşmesi bulunan eczacılarımız tarafından sözleşme yenileme işlemlerinin, 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar tamamlanması ve sözleşme yenileme sırasında sözleşme formunun ön yüzünde bulunan tarih kısmının 01.11.2013 olarak doldurulması gerekmektedir. 
 
Bilgilerinize sunulur.
 
BATMAN ECZACI ODASI


27.10.2013    Okunma :1701
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85