2013 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMESİ YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA

Birliğimiz tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı?na gönderilen 23.09.2013 tarihli ve 6417 sayılı yazı ile,

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013?e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmektedir.

Söz konusu yazımıza cevaben İlgili Komutanlıktan gelen 01.09.2013 tarihli ve 433091 sayılı yazı ile,

Bahse konu Protokol'ün 7.11'inci maddesi gereğince talebimizin uygun olarak değerlendirildiği ve eczanelerle yapılacak olan sözleşmeler için işlem süresinin 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Jandarma Genel Komutanlığının yazısı için tıklayınız


 


27.10.2013    Okunma :1609
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85