YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN TEK UZMAN HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLARLA VERİLMESİ HAKKINDA

Birliğimize Bölge Eczacı Odaları ve eczacılarımızdan iletilen bildirimler ile;

Sağlık Bakanlığı?nın 2005/126 Sayılı Genelgesinde Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların her bir reçeteye 2 (iki) kutudan fazla reçetelendirilmelerinde hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şemasını içeren ilgili klinik/ bilim dalı/ ana bilim dalı sağlık kurulu raporunun reçeteye eklenmesi gerektiğinin bildirilmesi sebebi ile,

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından, Sağlık Kurulu Raporu olmaksızın, tek uzman hekim tarafından düzenlenmiş 2 (iki) kutudan fazla psikotrop ilaç yazılmış olan reçetelerde, Bakanlığın Genelgesine aykırı olduğu bildirilerek, eczanelerce düzenlenen yeşil reçete teslim formlarının kabul edilmediği iletilmekte idi.

Eczacılarımızca, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenmiş raporlara istinaden iki kutudan fazla yeşil reçeteye tabi ilaçların karşılanmakta olduğu ifade edilerek, yaşanan bu karışıklığın değerlendirilmesi ve Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmişti.

Kurum?dan gelen cevabi yazı ekinde yer alan 2013/9 sayılı Genelge ile,

Sağlık Bakanlığı?nın 2005/126 Sayılı Genelgesinin Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların her bir reçeteye 2 (iki) kutudan fazla reçetelendirilmelerinde hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şemasını içeren ilgili klinik/ bilim dalı/ ana bilim dalı sağlık kurulu raporunun reçeteye eklenmesi gerektiğinin bildirildiği,

Bununla birlikte mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nün 26.06.2006 tarih ve 12289 sayılı Genelgesi ile 30.05.2011 tarih ve 23874 sayılı Genelgesinde ilaç kullanım raporu için sağlık kurumlarınca verilecek raporların, ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenmesinin yeterli görüldüğü,

Uygulamada bütünlük teşkil etmek ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların her bir reçeteye 2 (iki) kutudan fazla reçetelendirilmeleri için sağlık kurumlarınca verilecek raporların ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenmesinin yeterli olacağı bildirilmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu?nun yazısı ve 2013/9 sayılı Genelge, ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.

27.10.2013    Okunma :1690
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85