26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN ÖNCEDEN DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA

Birliğimiz tarafından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?na gönderilen 30.09.2013 tarih ve 6634 sayılı yazı ile, 26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.1.C-1-Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar,4.2.13 - Hepatit tedavisi, 4.2.13.E-2 - Kronik Hepatit C tedavisi, 4.2.13.E-3 - Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi,  4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar,   4.2.15.D?Dabigatran ve rivaroksaban başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişikliklere istinaden, bu ilaçlar için SUT değişikliği öncesinde düzenlenmiş mevcut raporların süresi sonuna kadar geçerli sayılıp sayılmayacağına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 02.10.2013 tarihinde www.sgk.gov.tradresinde yayınlanan duyuru ile;

?Ödeme Komisyonunun 2012/3. Dönem çalışmalarının tamamlandığı; bu çalışmalar sonucu Tebliğ düzenlenmesi gerektiren kararların 26.09.2013 tarihli, 28777 sayılı Resmi Gazete?de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayınlandığı ve söz konusu Tebliğin 04.10.2013 tarihinde yürürlüğe gireceği;

Sağlık Uygulama Tebliği?nin düzenleme yapılan maddelerinden;

1-4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan ?İnfliksimab? etken maddeli ilacın ülseratif kolit hastalığında raporun düzenleneceği sağlık kurumu ile ilgili düzenleme öncesi çıkarılan raporların,

2-4.2.15 numaralı maddesinde yer alan ?Dabigatran? etken maddeli ilacın rapor koşulunda uzman değişikliği öncesi çıkarılan raporların,

3-4.2.14.C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan ?Everolimus? etken maddesinin rapor tanısı ile ilgili düzenleme öncesi çıkarılan raporların,

Düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla süresi sonuna kadar geçerli olduğu? belirtilmektedir.

Söz konusu duyuru ekte iletilmekte olup bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Duyuru için tıklayınız.04.10.2013    Okunma :1885
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85