ŞAHİT NUMUNE HAKKINDA

Birliğimize Bölge Eczacı Odaları ve eczacılarımızdan iletilen bildirimler ile; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatları tarafından eczanelerden tutanakla, eczanelerede bulunan ilaçların alınarak gerekli kontrollerin yapılması amacıyla, Bakanlığın ilgili birimlerine iletildiği; eczanelerden teslim alınan ilaçların yanı sıra aynı ilaçtan "Şahit Numune" olarak bir kısmı ilacın da eczanede ayrılarak saklandığı belirtilmekte olup, Eczanelerden tutanakla alınan ilaçlarla, şahit numune olarak ayrılan ilaçların bedellerinin eczanelere ne şekilde ve kim tarafından ödeneceği ile İTS'de eczane üzerine kayıtlı olan karekodların eczane stoğundan ne şekilde düşüleceği konularında Birliğimizden bilgi talep edilmekte idi. Duruma açıklık getirilmesi adına konu ile ilgili olarak Kuruma başvuru yapılmış olup, Kurumdan gelen cevabi yazı ile, Bahsi geçen işlemlere esas olmak üzere; eczanelerden alınan tüm numunelerin karekod bilgisinin ilgili tutanakta bulundurulması, tutanakların ilgili üretici/ithalatçı firmaya bildirilmesi, üretici/ithalatçı firmanın ürünü gerekçeli olarak deaktive etmesi ve eczanelerden alınan ürünlere karşılık mali işlemlerde sıkıntı çıkarmayacak şekilde yeni ürün vermesi gerektiği bildirilmektedir. Kurum?dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinize. BATMAN ECZACI ODASI Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.

27.09.2013 16:09:30    Okunma :1950
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85