T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULAN ECZANE DESTEK PERSONELİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİ HAKKINDA

Eczane Destek Personeli eğitimleri ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında 20.09.2013 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan 24.09.2013 tarihli duyuru ile, ?12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde eczanede destek personeli olarak çalışan ve Bakanlığa müracaat ederek Kanunun aradığı uygun şartları taşıdıkları belirlenen adayların aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda eczane destek personeli yetkilendirme eğitim ve sınavı yapılacağı, 1-11 Kasım 2013 günü başlayıp 15 Şubat 2014 günü tamamlanacak olan eğitimin, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirileceği, teorik eğitim 265 saat süreceği, teorik eğitimle birlikte uygulamalı eğitim de başlamış olacağı, 2-Eğitimin teorik kısmının 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından uzaktan eğitimle, uygulamalı kısmının ise eczanelerde gerçekleştirileceği, her iki eğitim de başladıktan itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlanacağı, 3-Hem teorik hem de uygulamalı eğitim programına katılım zorunlu olduğu, teorik eğitimin devamının sistem üzerinden, uygulamalı eğitimin devamının adayın uygulama yaptığı eczanenin mesul müdür eczacısı tarafından takip edileceği, belgelendirilmiş yasal mazeretleri nedeniyle eğitim programına devam edemeyenlerin durumlarının Bakanlık ve Türk Eczacıları Birliği tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirileceği ve değerlendirme sonucuna göre adayın eğitim programını tamamlamasıyla ilgili tedbirler alınacağı, 4-Eczanede gerçekleştirilecek olan uygulamalı eğitimin usul ve esasları eğitim programı başlamadan önce duyurulacağı, eğitimin takip ve denetiminin Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılacağı, 5-Eğitimin tamamlanmasından sonra en geç 1 ay içerisinde belirlenen merkezlerde yüz yüze sınav yapılacağı, sınav tarihinin ve yerlerinin önceden 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi internet sayfasında katılımcılara duyurulacağı ve adayın tercih ettiği merkezde sınava katılacağı, adayın sınava katılım için teorik ve uygulamalı eğitimi eksiksiz tamamlamış olması zorunlu olduğu ve sınavda 100 (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış) puan ve üzeri alanların yetki belgesi almaya hak kazanacakları, belgelendirmeleri kaydıyla yasal mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan veya sınavda başarılı olamayanlara bir sınav hakkı daha verileceği, 6-Eğitim programına katılım için Sağlık Bakanlığının 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgi yazısına istinaden daha önce il sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunan ve komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Kanunun aradığı şartları taşıdığı belirlenen ve adları duyurulan adayların 1 Ekim-8 Kasım 2013 tarihleri arasında 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi internet sayfası (www.uzem.omu.edu.tr) üzerinden kayıtlarını yaptırmaları gerekmekte olduğu, 7-Adları duyurulan adayların yanı sıra Kanunun aradığı şartları taşıyan ancak Sağlık Bakanlığının 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgi yazısında belirtilen tarihler arasında başvuru yapamamış veya daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eğitimlere katılıp uygulama eğitimini tamamlayamamış ya da sınava katılamamış olup Bakanlık tarafından yapılacak eğitime katılmak için başvuruda bulunmamış olanların da bu eğitime katılabileceği, 8-Süresi içerisinde başvuramamış veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya

27.09.2013 15:38:22    Okunma :1900
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85