İLANLAR
TİTCK TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÜÇ ADET DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKI...
TİTCK TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÜÇ ADET DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 05.03.2013 tarihli ve 24389 sayılı yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği;

Bu doğrultuda;

- "Bupropiyon içeren ürünlerin bazı konjenital kardiyovasküler malformasyonların riskini arttırması",
- "Lenalidomid içeren ürünler ile hepatik bozukluk riski arasındaki ilişki",
- "Karbamazepin ve okskarbazepin içeren ürünlerin bazı konjenital anomalili gebelik sonuçlarının";

Duyurulması hakkında, dağıtılması Bakanlık tarafından onaylanan, üç adet doktor bilgilendirme mektubunun resmi internet sayfamız üzerinden duyurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve üç adet doktor bilgilendirme mektubu ekte yer almakta olup bilgilerinize sunulur.
 
BATMAN ECZACI ODASI 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com