İLANLAR
TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA...
TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA

Eczacılarımızın, noterlerin ticari defterlerinin açılış tasdiki esnasında kendilerinden ticaret sicil tasdiknamesi istemekte olduğuna dair iletmiş oldukları bildirimler doğrultusunda konu Birliğimiz tarafından yakından takip edilmekte idi.

Bugün konu ile ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ?Ticaret sicili tasdiknamesi? konulu yazı ekte iletilmekte olup, yazıda sadece bu yıla (2012 yılı) özgü olmak üzere tacirlerin ticari defterlerinin 2013 yılına ait açılış onaylarında sicil tasdiknamesinin aranmamasının söz konusu olumsuzlukların yaşanmasının önlemesi bakımından uygun olacağının değerlendirildiği ve noterlere bu doğrultuda gerekli bildirimin yapılması hususu duyurulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

 
 
BATMAN CZACI ODASI

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yazısı için tıklayınız 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com