İLANLAR
ALCAINE STERIL OFTALMİK SOLÜSYON % 0.5 İSİMLİ İLACIN SATIŞININ DURDURU...
ALCAINE STERIL OFTALMİK SOLÜSYON % 0.5 İSİMLİ İLACIN SATIŞININ DURDURULMASI HAKKINDA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu?ndan gelen 06.12.2012 tarihli ve 115300 sayılı yazı ile,

29.03.2012 tarihli yazıları doğrultusunda ?Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5? isimli ilacın doktor kontrolü dışında kullanımının, korneada kalıcı bozukluk, görmenin azalması ve keratoplastiyi gerektiren operasyonlara sebep olduğu, söz konusu ilacın kontrolsüz ve amaç dışı kullanımının olduğuna dair ilgili Kuruma çeşitli bildirimlerin yapılması üzerine halk sağlığının korunması maksadıyla; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmeliğin 9?uncu maddesinin (b) bendi gereği adı geçen ilacın eczanelerde parakende satışının yasaklanması kararı alındığı,

?Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5? isimli ilacın tüm partilerine, dağıtımı yapılan tüm serbest eczanelere (hastane eczaneleri hariç) geri çekme işlemi uygulandığı ve bu karara uymayan ecza depoları ve eczaneler hakkında cezai işlem yapılacağının bildirildiği belirtilerek,

Buna rağmen ?Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon %0.5? isimli ilacın bazı ecza depoları tarafından serbest eczanelere verildiği ve eczanelerin de hastalara satış yaptığının tespit edildiği, bundan böyle satış yapmaya devam eden eczane ve ecza depoları hakkında ilgili Kanun ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
 
BATMAN ECZACI ODASI 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com