İLANLAR
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYE...
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALINMASI İLE HARÇ ÖDENMESİNİN GEREKMEDİĞİNE İLİŞKİN YAZISI HAKKINDA

Bilindiği gibi, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 6308 sayılı Kanun ile, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun?da değişiklik yapılarak, bu kapsamda, 6197 sayılı Kanun?un 5 inci maddesi ikinci fıkrası,

?Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez.?

Şeklinde düzenlenmiş olmasına karşın bazı belediyelerin zabıtaları tarafından, eczanelerde denetim yapıldığı ve ruhsat harcı talep edildiği hususunda eczacı odalarımızdan tarafımıza bildirimler gelmesi üzerine Birliğimizce T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü?ne 10.08.2012 tarih ve 38.B.01.002576 sayılı bir yazı gönderilerek, ilgili yasal düzenleme gereğince, eczanelerden iş yeri ruhsatı ve ruhsat harcı talep edilmesi uygulamasının yapılamayacağı konusunda belediyelerin bilgilendirilmesi istenmişti.

Konu hakkında T.C. Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından Birliğimize 16.08.2012 tarih ve M.06.6.TBB.0.61/618-2251 sayılı bir cevabi yazı iletilmiş olup, bu yazıda, eczanelerin il sağlık müdürlüğünce düzenlenerek valilikçe onaylanan ruhsatname ile açılabileceği, belediyeden ayrıca bir işyeri açma ruhsatı alınması ile harç ödenmesi gerekmediğine ilişkin mevzuat değişikliğinin 06.06.2012 tarihinde Birlik internet sayfalarından belediyelere duyurulduğu bildirilmiştir.

Bilgileriniz e sunulur.

 
BATMAN ECZACI ODASI 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com