İLANLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKIND...
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK VE BAZI KANUN VE KHKLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de, ?SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN? metni yayımlanmıştır. 
 
Düzenlemeler içinde, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile, Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrası Hakkında Kanun ile, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikler de bulunmaktadır. 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Yasanın çıkması öncesinde, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile görüşme yapmış ve görüşmede, eczacıların kamuya yapılacak atamalarında, KPSS şartı aranması uygulamasının kaldırılması konusu ile, eczane çalışanlarına verilen eczane destek personeli eğitimi uygulamasına devam edilmesi konularındaki taleplerimizi sunmuştur. Konu, Merkez Heyetimiz tarafından, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısında da gündeme getirilmiş, anılan konulardaki taleplerimiz, hükümet tarafından kabul edilerek, milletvekillerince önerge sunulmuştur. 

Bu çerçevede iki önemli konu çözüm kavuşturulmuş olup, 

-Eczacıların kamuya alımlarında, herhangi bir sınav koşulu aranmaksızın, kurayla atanmalarının önü açılmış, 

- Sayısı 30 bine yakın olan eczane çalışanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eczane destek personeli eğitimi almasına olanak sağlanmıştır. 

Yasa düzenlemeleri ekli metinde yer almakta olup, bilgilerinize saygılarımızla rica ederiz. 

 
BATMAN ECZACI ODASI

Ek Dosya için tıklayınız        Word
12.07.2012 tarihli RGde yayımlanan Kanun Değişikliğinin tam metni için tıklayınız        Word 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com