İLANLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAK...
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 11.07.2012 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde ?Şeker Ölçüm Çubukları Hakkında Duyuru? başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruda;

22/06/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeniden düzenlenen SUT?un 7.3.5 numaralı maddesinin (c) bendinin 4. sırasında,

?Oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus?lu hastalara 6 (altı) ayda en fazla 50 (elli) adet hesabıyla en fazla 3 (üç) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.? hükmü yer aldığı,

Ancak, piyasada şeker ölçüm çubukları 25 lik ambalajlar olarak yeterince yer almadığından ve ellerinde şeker ölçüm cihazı bulunan hastaların mağduriyetinin önlenebilmesini teminen, oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus?lu hastaların cihazları ile uyumlu stripe ait 50? lik ambalajlarında ödenebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 
BATMAN ECZACI ODASI 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com