İLANLAR
DANIŞTAY KARARI DOĞRULTUSUNDA SUT TA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA...
DANIŞTAY KARARI DOĞRULTUSUNDA SUT TA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde ?Danıştay Kararı Doğrultusunda Yapılan Düzenleme? başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru ile;

Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/6402 Esas Numaralı Kararı ile,

01/03/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin,

- 15/1 maddesinde yer alan 6.2.24.B. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde başlıklı maddesinin ?(1) KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri %80 ve altında olması durumu aranır. Bu değer, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilir.? şeklinde düzenlenen fıkrasının ve

-
18/a maddesinde yer alan 6.2.28.A.Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar başlıklı maddesinin ?(2) Bu grup ilaçlar, 1x1 dozda reçete edilebilir. Gemfibrozil ile tedavide  (trigliserid >1000 mg/dl ise) 2x1 dozda endokrinoloji uzman hekimi raporu ile yine bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.? fıkrasında yer alan ?1x1 dozda? ve ?(trigliserid > 1000 mg/dl ise) 2x1 dozda?  ibarelerinin yürütümünün durdurulduğu,

02/03/2012 tarihi itibariyle Sağlık Uygulama Tebliği?nin ilgili maddelerinin bu doğrultuda yürütüleceği
bildirilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.


BATMAN ECZACI ODASI

  

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com