İLANLAR
SB İEGM'NİN, TÜRK FARMAKOPESİ [AVRUPA FARMAKOPESİ ADAPTASYONU 2004 (Ci...
SB İEGM'NİN, TÜRK FARMAKOPESİ [AVRUPA FARMAKOPESİ ADAPTASYONU 2004 (Cilt I)] BASIMI VE DENETİMİ HAKKINDAKİ YAZISI

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12.10.2006 tarih ve 2006/106 sayılı Genelge gereğince, Bakanlık tarafından bastırılan Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu (Cilt 1) 2004 yılına ait Türk Farmakopesinin Birliğimiz aracılığı ile dağıtımı gerçekleştirilmişti. Ancak söz konusu Farmakopenin Birliğimiz stoklarında tükenmiş olmasından dolayı, Odalarımızın ihtiyacının karşılanamadığı ve bu nedenle, 2.000 (ikibin) adet Farmakope basımının yapılarak dağıtım için Birliğimize gönderilmesinin gerekliliği Bakanlığa iletmiş olduğumuz 16.11.2011 tarih ve 37.B.01.02.007602 sayılı yazımızda belirtilmiş olup, yazıda ayrıca, eczanelere yapılan denetimlerde, bu Farmakopeyi bulundurmayan eczacılar yönünden herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması amacıyla farmakope temininin sağlanamadığının İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilmesi talep edilmişti. Konu hakkında Kurum tarafından Birliğimize gönderilen 05 Aralık 2011 tarih ve B.10.0.IEG.0.77.00.04-010.07.02-095103 sayılı cevabi yazıda, İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 01 Aralık 2011 tarih ve B.10.0.IEG.0.77.00.04-010.07.02-095103 sayılı yazı ile, Müdürlüklerce yapılacak eczane denetimlerinde Türk Farmakopesi [Avrupa Farmakopesi adaptasyonu 2004 (Cilt I)]?nin yeni baskısı yapılana kadar Farmakopenin bulunup bulunmadığı hususunun tutanak altına alınması, Farmakopenin yeni baskısı yapılıp, dağıtıldıktan sonra eczanelerde olup olmadığı konusunda tekrar denetiminin yapılarak, bulunmaması durumunda ilgili yasal işlemin uygulanması hususunun bildirildiği belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün cevabi yazısı ve eki İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı tarafınıza iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter Yazılar için tıklayınız...


 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com