İLANLAR
Yüksek Doz D Vitamini İçeren Ürünlere Ait Eczacı Bilgilendirme Mektubu...
Yüksek Doz D Vitamini İçeren Ürünlere Ait Eczacı Bilgilendirme Mektubu

40.A.005780
21.10.2016

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 10.10.2016 tarihli ve 46977249-510.01.10-127612 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

"Yüksek doz d vitamini içeren ürünlerin reçetesiz kullanımına bağlı intoksikasyon riski?hakkında dağıtılması Kurumca onaylanan eczacı bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve eczacı bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup durum bilgilerinize sunulur.

saygılarımla rica ederim.

Ecz. Kerem EDEMCİ
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.
 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com