İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmel...
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

30.09.2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmi Gazetede ?Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler kapsamında, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlanan Stratejik personele ?eczacı? ibaresi de eklenmiş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

?m) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuşuzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli,"

Yönetmelikle yapılan değişiklikler ekli dosyada yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

BATMAN ECZACI ODASI

30 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan Yönetmelik Değişikliği metni için tıklayınız.
Değişikliklerin işlenmiş olduğu tam metin için tıklayınız.

 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com