İLANLAR
TheraCys (ImmuCyst) BCG İmmünoterapötik C4091AD Serisi İçin Uygulanan ...
TheraCys (ImmuCyst) BCG İmmünoterapötik C4091AD Serisi İçin Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Birliğimize Sanofi Pasteur Aşı Tic.A.Ş. tarafından iletilen 02.10.2014 tarihli yazı ile,


"TheraCys (ImmuCyst) BCG İmmünoterapötik" isimli ürünlerinin C4091AD serisine, 11 Kasım 2013 tarihinde 2.Sınıf B Seviyesinde (Eczane, hastane eczaneleri, kurumlar vs.gibi perakendeci seviyesine kadar) geri çekme işlemi uygulandığı,


TİTCK tarafından firmaya gönderilen resmi yazı doğrultusunda, C4091AD serisine ait geri çekme tarihi itibari ile ITS veri tabanında bilgisi bulunan eczanelerin stoklarında ürün olmadığına dair yazılı kanıtlayıcı dokümanların firma aracılığı ile toplanarak Kuruma iletilmesi gerektiği, ilgili mevzuat ve TİTCK'nın ilgili talimatına istinaden, yazı ekinde yer alan 112 adet eczanenin söz konusu seriye ait elinde ürün olmadığına dair, firmaya yazılı bilgi vermeleri gerektiği bildirilmekte olup,


Söz konusu eczanelerin yine yazı ekinde yer alan dokümana ürün stok bilgisini yazmaları, imzalı ve kaşeli yazılarını en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar karşı ödemeli olarak kargo ile ilgili firma yetkilisine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.


Firmanın yazısı ekte iletilmekte olup, firmanın bildirimi doğrultusunda işlem yapılması gerektiğini bilgilerinize sunarız.

BATMAN ECZACI ODASI

Firma yazısı için tıklayınız.
 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com