İLANLAR
İLAÇ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ HAKK...
İLAÇ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ HAKKINDA

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 11.06.2013 tarihli yazı ile 03.06.2011 tarih ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci, 23 üncü ve 27 nci maddelerine dayanılarak Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve  kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan İlaç Sanayi Teknik  Komitesi kurulmasının düşünüldüğü belirtilmiş, hazırlanan tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerimiz istenmişti.

Birliğimiz tarafından anılan Bakanlığa gönderilen 15.07.2013 tarihli yazı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu tebliğ taslağının kurulması planlanan teknik komisyon için uygun olduğu görüşüne varıldığı bildirilmişti.

Bugün tarihli (25.10.2013), 28802 sayılı Resmi Gazete?de ?İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2013/19)? yayınlanmıştır.

Tebliğin, İlaç sanayi teknik komitesinin (İLAÇTEK) oluşumu başlıklı 5.maddesinin ?u? fıkrasında komitede Türk Eczacıları Birliğini temsilen bir üyenin yer alacağı hükmü yer almıştır.

Bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Tebliğ metni için tıklayınız
  

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com