İLANLAR
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOK...
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA

Sağlık yardımları Adalet Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla anılan Bakanlık ile Birliğimiz arasında 18.09.2013 tarihinde "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır. Protokole göre hizmet alacak kişiler kapsamında ?Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Cezaevlerinde bulunan ve bu Protokol kapsamında sağlık ve tedavi masrafları karşılanacak olan tutuklu ve hükümlüler? yer almaktadır. Ekte yer almakta olan Protokolün 9.Yürürlük başlıklı maddesinin 9.1. maddesi hükmü gereği 01.10.2013 yürürlüğe girecek olan ve eczanelerle yapılacak olan sözleşmeler için işlem süresinin 31 Ekim 2013 günü mesai bitimine kadar uzatıldığı protokole ilişkin sözleşmeler Birliğimiz tarafından bastırılarak eczacı odalarımızın taleplerine istinaden eczacılarımıza ulaştırılmak üzere kendilerine gönderilecektir. 2013 yılı Adalet Bakanlığı sözleşmelerinin temini ve fiyatlarına ilişkin bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur. BATMAN ECZACI ODASI Protokol metni için tıklayınız.


 

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com