İLANLAR
EŞDEĞER İLAÇ VERME YETKİSİ HAKKINDA...
EŞDEĞER İLAÇ VERME YETKİSİ HAKKINDA

Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı?na gönderilen 04.03.2013 tarih ve 4505 sayılı yazı ile,

Dr.Türkan BAYRAM?ın reçete ettiği ilacın muadili olarak başka bir ilacın Ecz. Yaşar ATMACA tarafından hastaya verildiği; aile hekimi tarafından ise söz konusu ilacın uygulanmak istemeyerek eczacıların eşdeğer ilaç verme haklarının engellenmeye çalışıldığı belirtilerek Kuruma başvuru yapılmıştı.

Kurum?dan gelen 26.06.2013 tarih ve 19831278 sayılı cevabi yazı ile, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün 81 il dağıtımlı 18.06.2009 tarih ve 430181 sayılı Eşdeğer İlaç Kullanımı?na ait genel yazısı doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün 18 Haziran 2009 tarihli Genelgesi ekte iletilmekte olup, tüm meslektaşlarımızın bu Genelge hükümleri doğrultusunda hareket etmesi ve eşdeğer ilaç verme haklarının engellenmeye çalışıldığı durumların Bölge Eczacı Odalarımız vasıtası ile Birliğimize bildirilmesi hususunda bilgilerinize sunulur.
  

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85  Email:  batmaneczaciodasi@hotmail.com